Dlaczego nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości to od lat świetna alternatywa dla inwestycji kapitałowych.
Są odporne na wahania koniunkturalne. Odpowiednio wybrana nieruchomość,
zabezpieczy majątek na wiele lat.

Inwestycja

Inwestycja w nieruchomości komercyjne to najkorzystniejszy sposób dywersyfikacji przychodu i doskonałe uzupełnienie portfela świadomego inwestora, nie tylko w czasach niskich stóp procentowych. 

Kupno lokalu komercyjnego pod najem zwrotny jest opcją inwestycyjna pasywnego przychodu także dla małych inwestorów. Co ważne, nie wymaga zaangażowania w bieżące zarządzanie inwestycją.

Zysk do 12%

Nieruchomości komercyjne pozwalają zarobić na wzroście swojej wartości, a także generują regularny i przewidziany przypływ środków z tytułu czynszów.

Przemyślana inwestycja przynosi zysk od 6% do 12% w skali roku, w przypadku gdy średnia stopa zwrotu z lokaty bankowej to zaledwie kilka procent.

Analiza inwestycji

Co ważne, analizowana inwestycja zakłada coroczną korektę zysku w górę, o wartość wskaźnika inflacji. Dzięki temu inwestor ma pewność realnych korzyści, wynikających z najmu zakupionej nieruchomości.

Inwestycja w projekty z najemcami to bezpieczne aktywa dla inwestorów, ceniących sobie pasywny i stabilny przychód. To produkt oparty na wysokiej stopie zwrotu, którego zadaniem jest osiąganie dodatkowej rentowności.

Sprawdź ofertę

Aplikuj do nas

Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia
nieruchomośći lub skontaktuj się z nami







Zgłoś nieruchomość

Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia
nieruchomośći lub skontaktuj się z nami